„Závislosť na mobilnom telefóne“

Mobilné telefóny a moderné technológie sa dostávajú do nášho každodenného života čoraz viac. Možno je čas sa zamyslieť aj na tému spoločenské hry a „závislosť na mobilnom telefóne“. Ovplyvňujú moderné […]