„Závislosť na mobilnom telefóne“

Mobilné telefóny a moderné technológie sa dostávajú do nášho každodenného života čoraz viac. Možno je čas sa zamyslieť aj na tému spoločenské hry a „závislosť na mobilnom telefóne“. Ovplyvňujú moderné […]

M*A*S*H 2013

V roku 2013 sa konalo stretnutie fanúšikov spoločenských hier v priestoroch internátoch Jedlíková v Košiciach. Na podujatí sa počas celého dňa vystriedalo viac ako 200 ľudí a rozdalo sa obrovské […]