Právne informácie

Výpis z registra

Tento výpis má len informačný charakter a nie je možne ho využívať na právne účely.
Názov organizácie – Na Doske – spájame hráčov
Sídlo – Clementisova 722/5, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Identifikačné čislo (IČO) – 50242636
Dátum registrácie – 29.04.2016
Dátum začatia likvidácie – 
Dátum zániku – 

 

Oblasť činnosti

  • záľuby

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.
Name of association – Na Doske – spájame hráčov
Seat – Clementisova 722/5, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Identification number (IČO) – 50242636
Date of registration – 29.04.2016
Date of liquidation start – 
Date of cancellation – 

 

Fields of activities

  • záľuby