Games Barter

Barter alebo barterový obchod je forma obchodnej činnosti, pri ktorej je tovar alebo služby priamo vymenený za iný tovar alebo služby bez použitia peňazí.

Barterový obchod môže prebiehať bilaterálne aj viacstranne. Ide o priamu výmenu bez zapojenia niektorého všeobecného prostriedku výmeny (napr. peňazí či zlata). Barterový obchod a peniaze predstavujú rôzne prostriedky na vyváženie hospodárskej výmeny. K výmenným obchodom najčastejšie dochádzalo a dochádza v spoločnostiach, v ktorých neexistuje peňažný systém, alebo v ekonomikách s nestálou menou (napr. v čase vysokej inflácie), ale môže byť vedený snahou ušetriť náklady spojené s platením peňazí.

K dvojstrannej výmene môže dôjsť vtedy, ak sa vzájomne stretne ponuka a dopyt dvoch subjektov na trhu. Každá strana musí byť schopná dodať to, o čo má druhá strana záujem. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Barter

 

Aj keď sa náš obchod môže javiť ako klasický eshop, jedná sa stále o barter. To v skratke znamená, že ceny ktoré sú uvedené sú ceny orientačné a vyjadrujú len HODNOTU daného produktu tak, aby umožnili nakupúcim/predávajúcim lepšie zhodnotiť pomer bartru.